Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Boninie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PSO TECHNIKA klasa IV


Kryteria oceniania z zajęć technicznych zgodne z nową podstawą programową

Klasa 4A , 4B

Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

Przy ocenianiu osiągnięć uczniów należy zwrócić uwagę na:

• rozumienie zjawisk technicznych,

• umiejętność wnioskowania,

• czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych, katalogów,

• czytanie i rysowanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,

• umiejętność organizacji miejsca pracy,

• właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,

• przestrzeganie zasad bhp,

• dokładność i staranność wykonywania zadania

Ocena osiągnięć ucznia.

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.

Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.

Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod uwagę:

• aktywność podczas lekcji,

• zaangażowanie w wykonywane zadania,

• umiejętność pracy w grupie,

• obowiązkowość i systematyczność,

• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

  • stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Ocena odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.

W nauczaniu zajęć technicznych ocenie mogą podlegać następujące formy pracy:

• test,

• sprawdzian,

• zadanie praktyczne,

• zadanie domowe,

• aktywność na lekcji,

• odpowiedź ustna lub pisemna,

  • praca w grupie,

  • praca plastyczna,

• praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt).

Każdy uczeń ma prawo:

  • poprawić ocenę niedostateczną: ze sprawdzianu, testu, pracy klasowej - w ciągu dwóch tygodni;

  • być nieprzygotowanym do zajęć dwa razy w semestrze.

Uczeń ma obowiązek : zapisać zadanie domowe w zeszycie.

W dzienniku elektronicznym będą zapisywane : informacje o sprawdzianach, testach, pracach klasowych, zadaniach długoterminowych.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 PSO TECHNIKA klasa IV.doc (DOC, 36KB) 2017-12-16 14:17:52 170 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zofia Kozłowska 16-12-2017 14:17:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 16-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Zofia Kozłowska 16-12-2017 14:17:52