Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Boninie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PROCEDURY WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW


REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW,

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BONINIE

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Boninie.

Niniejszy regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych reguluje:

- zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych;

- postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.

1. Regulamin jest integralną częścią „Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych”.

2. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.

4. Biblioteka nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową;

b) przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu do biblioteki, materiały ćwiczeniowe.

5. Wypożyczenia i zwroty podręczników lub materiałów edukacyjnych podlegają ewidencji.

6. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

7. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.

8. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego.

4. Bibliotekarz z pomocą wychowawców przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia.

5. Wychowawca odbiera całe zestawy od bibliotekarza.

6. Wydania materiałów uczniom dokonuje wychowawca.

7.Potwierdzenia odbioru kwitują rodzice/prawni opiekunowie na karcie czytelniczej/protokole.

8..Rodzic/prawny opiekun składając podpis na karcie czytelniczej/protokole zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu biblioteki i ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.

9. Czytelnik zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.

10. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp.

11. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.

12. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

13. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

14. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. Uczeń może przekazać zużyte ćwiczenia na makulaturę.

15. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po pisemnym wezwaniu do zwrotu, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do poniesienia kosztów zakupu nowego podręcznika (wpłata do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym na konto Urzędu Gminy w Manowie kwoty ustalonej na podstawie dotacji - zgodnie z informacją podaną przez bibliotekarza).

16. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o zaistniałym fakcie wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

17. Organem uprawnionym do zmiany postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.

18. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Powyższy Regulamin, stanowiący aneks do Regulaminu Biblioteki, został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 15 września 2015 roku.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 PROCEDURY WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW.doc (DOC, 35.00Kb) 2019-09-02 16:53:29 305 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zofia Kozłowska 02-09-2019 16:53:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 02-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Zofia Kozłowska 02-09-2019 16:53:29